Strategic Deal Solutions and Corporate Finance Services

Het verstrekken van strategie & waarderingen voor M&A, bedrijfs- en financiële (her)structurering, bedrijfswaardering voor bestaande en nieuwe ondernemingen.

Equity and Debt Solutions

Ondersteuning en advies voor bedrijfsinvesteringen, met inbegrip van durfkapitaal, private equity, mezzanine capital en vreem vermogen.

Start-Up Solutions

Evaluaren van ondernemingsplannen en het faciliteren van marktintroductiestrategieën, alsook het ondersteunen van equity investeringen.

Corporate Development and Corporate Finance Services

Wij bieden oplossingen voor bedrijfsontwikkeling, bedrijfsherstel, bedrijfsontbinding, accounting en controlling.

Legal Services

Adviseren bij fusie- en overnametransacties, investeringen, energiewetgeving en -regulering, het opstellen van commerciële contracten en commerciële claims.